تفاوت jpeg با jpg در چیست؟

هر دو فرمت در یک کامپیوتر قابل شناسایی هستند و هیچ تداخلی با هم به وجود نمی‌آورند. تفاوتشان به یک ضعف نرم‌افزاری مرتبط با ویندوز برمی‌گردد که باعث دو اسمی…
فهرست