برای بررسی دامنه آدرس را در کادر پایین وارد نمایید و سپس بر روی گزینه بررسی کلیک نمایید.

Whois Lookup for $data"; else echo "Whois Lookup"; ?>
WHOIS Lookup (for Domain or IP)
 
Sample input: yahoo.com or 203.189.223.4
"; ?>
فهرست